Slidkatarr och bakteriell vaginos

Slidkatarr är ett samlingsbegrepp som används för flera olika besvär i underlivet. Det kan till exempel handla om candidavaginit (en form av svamp), bakterieinfektioner eller bakteriell vaginos (bakteriell slidkatarr, BV). Eftersom orsakerna till symtomen varierar gör också behandlingen det.

Bakteriell vaginos (BV)

Om man har illaluktande flytningar som beror på bakteriebalansen i slidan kan det innebära att man har fått bakteriell vaginos. Det har tidigare ansetts vara ett ofarligt tillstånd, men besvären kan leda till ett försämrat skydd mot infektioner. Dessa infektioner kan sedan spridas till äggstockarna och livmodern. Vad bakteriell vaginos egentligen ska definieras som är omdebatterat. Vissa anser att det ska räknas som en sjukdom medan vissa anser att det enbart är en bakteriell rubbning i underlivet.

Det finns forskare som tror att bakteriell vaginos orsakas av utomstående bakterier. Sambandet mellan bakteriell vaginos och sexuell kontakt är oklart, men det har konstaterats att vaginos är vanligare bland kvinnor med fler sexuella partners. Risken för att få bakteriell vaginos ökar också vid infektioner som till exempel klamydia. Orsaken är troligen att infektionen slår ut en del av de goda bakterierna och därmed rubbar bakteriefloran i underlivet. Följden är att det blir lättare för skadliga bakterier att ta plats och utvecklas.

Symtom och diagnos

När man har illaluktande flytningar som orsakas av bakteriell vaginos är det vanligaste symtomet tunna, gråaktiga flytningar vars lukt påminner om rutten fisk. Den dåliga lukten förvärras vid menstruation och samlag. Symtomen kan förväxlas med svamp i underlivet, skillnaden är att svamp ofta ger tjocka kesoliknande flytningar samt även klåda, vilket inte är ett symtom på bakteriell vaginos.

När man diagnostiserar bakteriell vaginos finns inget test, som det finns vid till exempel könssjukdomar. Istället gör läkaren ett kliniskt test av flytningens utseende, lukt och surhetsgrad. Detta görs antingen via en gynekologisk undersökning eller genom att använda ett mikroskop för att analysera flytningen.

Behandling av bakteriell vaginos

Vissa fall av bakteriell vaginos behandlas med antibiotika. Antibiotikakuren kan kombineras med Lactal. Ibland kan antibiotikabehandling av bakteriell vaginos i sin tur orsaka en svampinfektion som behöver behandlas. Symtomen kan i vissa fall återkomma efter tag, då är det möjligt att man behöver ta en ny omgång antibiotika.

De illaluktande flytningarna kan behandlas med produkter som återställer pH-värdet i underlivet, till exempel Lactal.

När bör man söka vård?

Man bör söka vård om:

  • Man får en flytning som ändrar utseende eller luktar illa
  • Man av någon annan orsak tror att man har fått bakteriell vaginos

Lär dig mer om: