Lactal Balans är en medicinteknisk produkt

Lactal Balans är en medicinteknisk produkt som behandlar och förebygger illaluktande flytningar.

Hur fungerar Lactal Balans?

Olika faktorer som t.ex. sex, mens, och bad kan leda till att pH-värdet stiger i underlivet. Detta kan resultera i en bakteriell obalans med illaluktande flytningar som följd.

Lactal Balans innehåller mjölksyra som sänker ett förhöjt pH-värde i underlivet till normal nivå. Balansen återställs och den dåliga lukten försvinner. Lactal Balans innehåller även glykogen, som ger näring och underlättar tillväxten av goda mjölksyraproducerande bakterier.

En miljö med ett normalt pH-värde och tillgång på glykogen säkrar återväxten av de skyddande mjölksyrabakterierna. Den naturliga balansen är därmed återställd.

Så återställer Lactal den bakteriella balansen

Krav för att få sälja medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter innefattar ett mycket brett område med produkter som är avsedda att användas inom alla delar av hälso- och sjukvården. Allt från små enkla produkter till stora avancerade system. T.ex. är plåster, sprutor, kanyler, operationsinstrument, EKG-apparater och rullstolar alla medicintekniska produkter.

Lagstiftningen för medicintekniska produkter grunder sig på ett EU-direktiv. I varje land finns det en myndighet (i. e. Läkemedelsverket) som är utsedd att ha tillsyn av medicintekniska produkter och som har mandat att utfärda föreskrifter och utge vägledningar. Alla medicintekniska produkter ska vara CE märkta. En CE märkt produkt betyder att tillverkaren försäkrar att produkten följer alla krav som finns inom EU för medicintekniska produkter. En CE-märkning fungerar som ett produktpass i alla EU-länder. Är produkten CE märkt får den säljas inom hela EU.

Lactalförpackningar

Lindra illaluktande flytningar - beställ Lactal direkt på nätet

- Lactal Balans innehåller mjölksyra som sänker ett förhöjt pH-värde i underlivet till normal nivå. När balansen återställs försvinner den dåliga lukten.

- Slipp köpa produkten i en butik. Lactal kan beställas online genom ett nätapotek.

- Välj apotek nedan, få hem läkemedlet till dörren snabbt och enkelt.

You are now leaving the lactalse website

You have selected a link that will take you away from the lactalse website. Click cancel to return to lactalse website Or continue to proceed