Question

När kan man använda Lactal Balans?

Vid illaluktande flytningar och irritation används Lactal Balans som en kur för att återställa pH-värdet till normal nivå. Då problemen ofta återkommer om man utsätts för olika pH-höjande faktorer, kan Lactal Balans även användas för behandling i förebyggande syfte.