Question

Jag använde Lactal Balans och upptäckte sedan att utgångsdatumet passerats. Bör jag vara orolig?

Lactal Balans bör användas före utgångsdatumet. Produkten innehåller inga ingredienser som kan bli skadliga, men effekten kan minska när utgångsdatumet har passerats, och kvaliteten kan inte garanteras.