Question

Är Lactal Balans säker att använda?

Lactal Balans är säker att använda då den inte innehåller några konserveringsmedel som kan förstöra mjölksyrabakterierna eller protein som gynnar den illaluktande bakteriefloran. Vid svampinfektion eller vid sprickor i slidvävnaden kan det svida något när man applicerar Lactal Balans. Detta är dock övergående.